Goed om te weten

Goed om te weten

Goed om te weten

DTF: In de praktijk kunt u zonder verwijsbriefje terecht. Er wordt dan een screening afgenomen en hierna wordt beoordeeld of er een indicatie voor fysiotherapie is. Soms komt het voor dat u eerst even langs de huisarts moet. Bijvoorbeeld: als bij de screening naar voren komt dat u langdurig koorts heeft gehad. Dan is het in uw belang dat eerst de oorzaak daarvan gevonden wordt.

Tarieven

Goed om te weten: de tarieven van een behandeling zijn per zorgverzekeraar verschillend.
De onderstaande lijst is gebaseerd op de zorgverzekeraar: DSW. Deze lijst is geldig tot en met 31-12-2022.
Indien u alleen een basisverzekering heeft, worden onderstaande tarieven in rekening gebracht.

BehandelingTarief
Zitting fysiotherapie € 33,65
Toeslag uit behandeling€ 14,65
Inrichtingstoeslag € 7,30
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek/consult (door een arts aangevraagd) € 59,80
Screening€ 15,05
Intake en onderzoek na screening € 48,25
Intake en onderzoek na verwijzing€ 46,90
Groepszittingnvt
Lange zitting door complexe zorgvraag€ 50,60
Eenvoudige, korte rapportengratis
Lange rapportage (vb bij letselschade voor advocaat)€ 65,00
Kort telefonisch adviesgratis
De verstrekte verbandmiddelen of verstrekte hulpmiddelen worden doorberekend

De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF, het kwaliteitsregister van het KNGF, de Kamer van Koophandel (nummer: 57195668), het BIG-register ( nummer: 39054316304) en de VVAA
 
Ik ben in het bezit van een bedrijfshulpverlening certificaat met AED. Dit is voor uw en mijn veiligheid in de praktijk.
In de praktijk zijn een verbandtrommel, brandalarmen, vluchtroute bordjes, brandblussers en een calamiteitenplan aanwezig.

Ik wil u graag op uw rechten wijzen als klant van mijn praktijk. De praktijk heeft een klachtenregeling. Dit is op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). Het klachtrecht is het recht op een behoorlijke interne of externe afhandeling van een klacht tegen de praktijk of de beroepsbeoefenaar. Folders over de klachtregeling liggen in de wachtkamer.

Er is een Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze WGBO regelt de rechten en verplichtingen tussen de zorgverlener en de patiënt, zoals de informatieplicht, het toestemmingsvereiste, de geheimhoudingsplicht, de  dossierplicht en het hulpverlenerschap. In de wachtkamer ligt een exemplaar van de WGBO ter inzage.