Fasciatherapie

fasciatherapie

Wat is fasciatherapie?

Fasciatherapie is een behandelmethode om bindweefsel (=fascia) problematiek binnen uw houding- en bewegingsapparaat te diagnosticeren en te behandelen. Deze behandeling bestaat uit een combinatie van onderzoek, manuele technieken, instrumentele technieken, integratie van herwonnen mobiliteit en functionele training. Verder geeft het trainen van uw fasciale systemen elasticiteit en veerkracht. Hierdoor zal de kans op blessures en overbelasting drastisch verkleinen.

Wat wordt er bedoeld met fascia?

Fascia zijn de bindweefselvliezen die al uw spieren, botten, zenuwen, bloedvaten en organen omvatten en met elkaar verbinden. Dit zijn vaak geen starre verbindingen. Tussen de verschillende lagen fascia zijn glijbewegingen mogelijk. Op bepaalde plaatsen in uw lichaam zijn de lagen dikker dan op andere plaatsen. Bijvoorbeeld bij ligamenten of kapsels. Het zijn dus geen losse anatomische structuren, maar een onderdeel van het dynamische fasciale netwerk in uw lichaam. Het belang van fascia is lang over het hoofd gezien. Vroeger werd fascia gezien als ‘opvullend’ en ‘ondersteunend’ weefsel.

Het fasciale netwerk

In dit fasciale netwerk zijn verschillende fasciale ketens te onderscheiden. In het dagelijks leven maakt u zelden of nooit een beweging met maar 1 spier. Het zijn altijd meerdere structuren die voor een functionele beweging zorgen. Daarom kunt u zelden spreken van een individuele spier die niet goed functioneert, maar moet u denken aan spierketens die met elkaar verbonden zijn. Niet goed werkend fascia in uw spier, ontketent een domino-effect door uw hele lichaam.

De architectuur van uw fascia

Voor het uitleggen van de structuur van uw fascia wordt vaak het Engelse begrip ‘tensegrity’ genoemd. Tensegrity is een term die gebruikt wordt voor een bouwkundige constructie die gebaseerd is op een evenwicht tussen trek- en duwkrachten. De fascia in uw lichaam werkt op dezelfde manier. De trekkrachten worden opgevangen door uw spieren, pezen en banden. De drukkrachten worden opgevangen door uw botten. Door deze architectuur in uw lichaam zijn de structuren sterk en stabiel. Uw hele lichaam vangt de belasting op en verdeelt het. Het is een efficiënt en energiezuinig systeem.

Gezond fascia bestaat voor het grootste gedeelte uit water. U kan het vergelijken met een spons die nat is. U kan erin knijpen en wringen. Maar de spons is flexibel en komt daardoor altijd in zijn oorspronkelijke vorm terug. Een uitgedroogde spons is hard, broos en breekbaar. Zo werkt het ook met de fascia in uw lichaam. Uw fascia moet voldoende water bevatten om in staat te zijn de dagelijkse belasting te verdragen.

Fascia is een van de best communicerende systemen in uw lichaam

In de fascia zitten heel veel sensorische (gevoels-)zenuwen. Wel 10 x meer dan in uw spieren. Hierdoor wordt er veel informatie naar uw hersenen gestuurd over hoe de beweging in de ruimte van een bepaald gewricht plaatsvindt. Dit heet propriocepsis. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld het puntje van uw neus aanraken met uw ogen dicht.

Hoe kan er een probleem ontstaan in het fasciale netwerk?

*Trauma (littekens, fracturen, etc.)
*Ziekte (bacterieel, viraal, schimmels)
*Stress
*Bewegingsarmoede
*Foutieve houding
*Overbelasting (te weinig rust, repetitieve bewegingen)

De symptomen die hiermee gepaard gaan zijn:
*Pijn
*Bewegingsbeperkingen
*Minder efficiënt bewegen
*Afname algehele fitheid

Tot slot hoe houdt u de fascia gezond?

*Veel water drinken
*Gevarieerd bewegen
*Oefeningen met de foamroll

*Bij problemen maak een afspraak bij uw fysiotherapeut met 06-15090457